Upcoming seminar

Presentations from Swegon Air Academy and Camfil Filter School seminar in Malmö are available for download!
Presentation 2014
October 15, 2014

Presentations from Swegon Air Academy and Camfil Filter School seminar in Malmö are available for download!

Download four interesting presentations from the seminar on the topic “Breathe right and calculate right at schools” hold on October 13 in Malmö. The presentations are in Swedish.

Download presentation from Astma- och Allergiförbundet: Hur påverkas elevernas prestationer och hälsa av skolans inomhusluft? (link here).

Download presentation from Camfil Filter Skolan: Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan?  FTX samt hög Filtrering är det en bra lösning (link here).

Download presentation from Swegon Air Academy: Behovsstyrd Ventilation i Skolan (link here).

Download presentation from Svensk Ventilation: Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder – är det möjligt? (link here).