Upcoming seminar

EPBD Helt enkelt

En snabbguide till energieffektivitet i byggnader

 

Författarna: Per-Erik Nilsson, Daniel Olsson, Anders Trüschel och Conny Nilsson

Utgivare: Swegon Air Academy

Pris: fri i PDF-format för nedladdning (fylla i form)

Språk: Svenska

 

Sammanfattning

En snabb guide till byggnaders energiprestanda direktiv, skriven på ett begripligt sätt. Målgrupperna är fastighetsägare och alla personer som vill veta mer om myndigheternas krav och förväntningar på energiområdet.

De tre författarna är docent Per-Erik Nilsson och Läkare Tekniska Daniel Olsson och Anders Trüschel.

 

Innehåll

Redan då energidirektivet trädde i kraft stod det klart att tidplanen skulle bli svår att hålla. Det har också visat sig att många länder har tvingats utnyttja alla tillgängliga möjligheter till anstånd. Trots detta har flera länder inte lyckats fullgöra sina åtaganden inom den stipulerade tidsgränsen. I Sveriges fall har det framförallt handlat om att tillgången på kvalificerade och ackrediterade besiktningsmän varit begränsad och att det tagit längre tid att utbilda och ackreditera dessa än vad som krävs för att hålla tidplanen. För de fastighetsägare som ska energideklarera sina byggnader, infinner sig naturligtvis frågan om vad som händer om man inte i tid hinner genomföra de föreskrivna åtgärderna. Denna fråga
liksom flera andra behandlas i boken.

 

Förord av boken, innehål, kapitlen prov gratis för nedladdning och intressanta artiklar om boken

Artikel (December 2, 2009) om boken, publiceras på www.installator.dk på danska språket

Kapitel för nedladdning (February 1, 2009):

EPBD Helt Enkelt – Innehåll

EPBD Helt Enkelt – Förord från Conny Nilsson

EPBD Helt Enkelt – Hur Många Direktiv Finns det Egentligen?

EPBD Helt Enkelt – Energideklaration av Byggnader

EPBD Helt Enkelt – Vad Kan Jag Göra Själv?

Ladda ner boken gratis

Ladda ner “EPBD Helt Enkelt – En snabbguide till energieffektivitet i byggnader” genom att fylla i formuläret nedan.