Upcoming seminar

Bäst i klassen – En bok om lönsamt inneklimat

 

Utgivare: Svensk Ventilation och VVS Tekniska föreningen

Pris: Medlem i Svensk Ventilation 1 ex gratis (www.svenskventilation.se), ytterligare ex € 5
Ej Medlem i Svensk Ventilation 1 ex gratis, köper ytterligare ex € 10

Språk: Svenska

 

Sammanfattning

Ett gott inneklimat gör att vår hälsa blir bättre och vi jobbar mer effektivt, något som är bra både för den enskilde och företaget. Den här boken ger svar på hur man skapar detta goda och lönsamma inneklimat. Kunskapen och tekniken och sedan våren 2006 finns tydliga riktlinjer i den omarbetade R1:an. “Bäst i klassen” är en guide till hur du med R1:ans hjälp skapar ett utmärkt inneklimat. Boken går även ett steg längre och klassindelar inneklimatet.

 

Innehåll

Alla tjänar på bra inneklimat

Investeringar lönar sig

Dålig luftkvalitet ger lägre produktivitet

Löner största kostnad

Hur bedöms inneklimatet?

Stjärnsystemet

Save

Save