Upcoming seminar

GRÖNT Helt Enkelt

En snabbguide till energi och miljöbedömningen certifieringssystem i byggnader

 

Författarna: Daniel OlssonCatrin Heincke och Conny Nilsson

Utgivare: Swegon Air Academy

Pris:  € 10

Språk: Svenska

 

Sammanfattning

En snabb guide till internationella miljö klassificeringssystem, skriven på ett begripligt sätt. Målgrupperna är fastighetsägare och alla personer som vill veta mer om byggnader certifieringssystem.

I boken redogörs alltså för sammanlagt tretton klassningssystem, varav fyra beskrivs mycket kortfattat. Författarnas tro är att boken främst kommer användas i orienterande syfte och bl.a. vara till hjälp vid val av klassningssystem.

 

Innehål

Sammantaget etablerar detta ett viktigt budskap; att det är viktigt att förstå certifieringssystemen och att kunna jämföra dem på en bra nivå. Detta är anledningen till att den nya boken från Swegon Air Academy tagits fram. Som professor emeritus Brian Edwards uttrycker det: ”I den här publikationen slås jag av det sätt på vilket ett komplext område reducerats till lättillgängligt språk och raka principer och fakta. Alltför ofta tyngs byggnadscertifiering av överdrivna tekniska beskrivningar och byggnadsjargong. I andan av kunskapsspridning och teknologiskt utbyte har Swegon Air Academy tjänat Europas byggindustri väl genom att bekosta denna enkla gröna guide till miljö- och energicertifiering.”

Sammantaget så beskriver boken ”GRÖNT helt enkelt” 13 olika certifieringssystem – från miljömässiga till energibaserade klassifikationer för energieffektiva byggnader globalt. Boken diskuterar sex miljöcertifieringssystem; brittiska BREEAM, amerikanska LEED, tyska DGNB, australiska Green Star, svenska Miljöbyggnad och franska HQE. Tre renodlat energibaserade system diskuteras också;European Green BuildingProgramme, schweiziska Minergie och tyska Passivhaus-standarden. Slutligen så beskrivs ytterligare fyra system i korthet; japanska CASBEE, indiska IGBC, amerikanska ENERGY STAR och franska Effinergie, där CASBEE och IGBC klassas som system för miljöcertifiering.

 

Förord av boken, innehål, kapitlen prov gratis för nedladdning och intressanta artiklar om boken

Artikel av Daniel Olsson om Stora variationer av olika faktorer in miljöklassningssystemen, publicerat i KYLA + Värmepumpar 3/2013

Presentation (May 20, 2013) av Daniel Olsson Klassningssystem – En överblick för www.svenskenergi.se

Kapitel för nedladdning (February 1, 2012):

GRÖNT Helt Enkelt – Innehåll

GRÖNT Helt Enkelt – Förord från Brian Edwards

GRÖNT Helt Enkelt – LEED

GRÖNT Helt Enkelt – Passivhus

GRÖNT Helt Enkelt – Miljöbyggnad

 

Ladda ner boken gratis

Ladda ner “GRÖNT Helt Enkelt – En snabbguide till energi och miljöbedömningen certifieringssystem i byggnader” genom att fylla i formuläret nedan.

Save