Upcoming seminar

Andnöd – En handbok om luften i våra bostäder

“Ingen skulle misslyckas sjuk eller drabbas av negativa effekter till följd av en brist i inomhusmiljön.”

(Rapporten Svenska Regeringen Office Report 1996:124)

 

Utgivare: Svensk Ventilation och VVS Tekniska föreningen

Pris: Medlem i Svensk Ventilation 1 ex gratis (www.svenskventilation.se), ytterligare ex € 5
Ej Medlem i Svensk Ventilation 1 ex gratis, köper ytterligare ex € 10

Språk: Svenska

 

Sammanfattning

att andas bra luft hemma borde vara en självklarhet. Det är det inte. Vi kontrollerar inte ens luften inomhus när vi köper en villa eller en bostadsrätt. Få skulle dock komma på tanken at köpa en bil utan klimatanläggning. Ända tillbringar vi inte alls like mycket tid i bilen som vi gör hemma. Att andas frisk luft hemma är viktigt för vår hälsa. Särskilt barn är känsliga för dålig luft och antalet fall av astma och allergi är mångdubbelt större i dag än tidigare. Vi vet att vi i dag har sämre luft inomhus än vi hade förr.

Den här boken är skriven för all som vill ha bra luft hemma, såväl användare som fackmän. Här finns information om tekniken för att skapa ren luft, var forskningen står idage samt vilka lagar och förordningar som finns inom området. Läs boken, använd kunskapen och insikten den ger, och kräv ren luft inomhus.

 

Innehåll

Bra luft hemma – en nödvändighet

Ventilationslösningar i bostäder

Energi och ventilation

Innemiljön hemma och hälsan

Radon i våra bostäder

Morgondagens krav

Allt du behöver veta – egentligen

 

Save