Upcoming seminar

LUFT Swegon Air Academy

“Duncan: Ett vackert läge detta slottet har; och luften känns mot vära tjusta sinnen smeksam och mild.”

(William Shakespeare, Macbeth)

 

Författarna: Jan Vilhelm Bakke, Lars EkbergOlli Seppänen, Enno Abel, Kjell Aleklett, Per-Erik Nilsson, Martin Hedberg, Rasmus Waern, Gert Wingard, Johnny Andersson, Arne Elmroth, Hans Arvidsson, Lars Bylund, Hans Arvidsson, Anders Svensson, Sten Olaf Hanssen, Thore Bertilsson, Lennart Jagermar, Gunnar Berg, Mats Berglund, Gunnar Svensson, Anders Svensson, Nils Spets, Henrik Ebeklint, Eva Sikander och Conny Nilsson

Utgivare:  Swegon Air Academy

Pris:  € 30

Språk: Svenska

 

Sammanfattning

Swegon Air Academy har nyligen publicerat sin första bok – LUFT. Syftet med boken är att ge insikter i de faktorer och omständigheter, inklusive utemiljö, som väsentligt påverkar skapandet av goda inomhus klimat och energi-effektiva lösningar ventilation.

Eftersom det är vår ambition att förmedla neutral och objektiv information, var de bidragande författarna valt bland nationella och internationella experter, liksom bland Swegons egna specialister. Kapitlen har skrivit på en populärvetenskaplig nivå så att läsarna lätt kan förstå innehållet, och därefter fatta egna självständiga beslut.

 

Boken, som omfattar mer än 600 sidor, är uppdelad i fem delar:

Ventilare Necesse est
En närmare titt tas på inomhusklimat ur ett medicinskt perspektiv och på hur inomhusmiljön kan bidra till förbättrad effektivitet och prestanda.

Ekonomiskt och socialt ansvar
Varför har vi gång på gång göra samma misstag och gynnar kortsiktiga ekonomiska vinster under lång sikt övergripande fördelarna? Är lönsamhet och socialt ansvar kompatibla med varandra?

Energi och utemiljö
Här tar vi en närmare titt på hur klimatförändringarna påverkas av vår dagliga användningen av energi. Experter på klimat och miljö uttrycka sina åsikter om de eventuella konsekvenser som föreslås i elfte timmen rapporter i världen medier.

Inomhusmiljön – i en vidare bemärkelse
Inomhusmiljön är mer än bara luft. Denna del av boken diskuterar faktorer som akustik, belysning, färg och form – faktorer som starkt påverkar vår totala upplevelse av inomhusmiljön.

Ventilationsaggregat processer och inneklimat
Följ passagen av luft från utomhus intag och via typiska luftbehandlingsaggregat system till slutdestinationen-luftkonditionerade rum – med full redovisning vad som händer på vägen. Hur kan vi skapa verkligt effektiva system som motsvarar kunders och hyresgästernas krav?

 

Förord av boken, innehål, kapitlen prov gratis för nedladdning och intressanta artiklar om boken

Presentation (April 2, 2008) av Swegon Air Academy seminarium om Release of the new SAA book – “Air” i Stockholm, Sverige

Presentation (April 2, 2008) av på Swegon Air Academy seminar om Release of the new SAA book – “Air” i Stockholm, Sverige

Presentation (April 2, 2008) av på Swegon Air Academy seminar om Release of the new SAA book – “Air” i Stockholm, Sverige

Artikel om Træk vejret och læs, publiceras på Horisont 1/2009 (på danska)

Artikel om SAA presenterade praktverkt om ventilation, publiceras på VVS Forum Nu4 i april 2008

Artikel om Här väger luften tungt,  publiceras på Energi&Miljö Nu3 i mars 2008

Kapitel för nedladdning (February 1, 2009):

LUFT Swegon Air Academy – Innehåll

LUFT Swegon Air Academy – Förord från Conny Nilsson

LUFT Swegon Air Academy – Hälsa och Välbefinnande i Inomhusmiljön

LUFT Swegon Air Academy – Uteluftsintag: Placering, Utformning, Inspektion och Rengöring

LUFT Swegon Air Academy – Kanalsystem: Placering, Utformning, Inspektion och Rengöring

LUFT Swegon Air Academy – Ljud och Ljuddämpning

 

Save

Save

Save