Upcoming seminar

Luften inne dödar

“Allt bör göras så enkelt som möjligt, men inte enklare.”
(Albert Einstein)

 

Utgivare: Svensk Ventilation och VVS Tekniska föreningen och Astma och Allergi Förbundet

Pris: Medlem i Svensk Ventilation 1 ex gratis (www.svenskventilation.se), ytterligare ex € 5
Ej Medlem i Svensk Ventilation 1 ex gratis, köper ytterligare ex € 10

Språk: Svenska

 

Sammanfattning

Varje år dör minst 500 personer på grund av dålig luft inomhus – nästan alla av radon. Astma och alergier öokar, speciellt bland barn. Mycket tyder på att inomhusmiljön är en viktig faktor i sammanhanget. Vi vistas cirka 90 procent av vår tid inomhus och ändå satsas nästan alla forskningspengar gå att vi ska ha frisk luft ute. När innemiljön borde vara minst lika viktig, om inte viktigare.

Den här boken är skriven för alla som vill ha bra luft inomhus, såväl användare som fackmän. Här finns information om tekniken för att skapa ren luft, var forskningen står idag samt vilka lagar och förordningar som finss inom området. Läs boken, använd kunskapen och insikten den ger, och kräv ren luft inomhus.

 

Innehåll

Darför behöver vi bra ventilation?

Inneklimatet och hälsan

Dagens forskning – och morgondagens krav

Ventilationslösning

Ventilation och energi

Lager och regler

Allt du behöver veta – egentligen

Save