Upcoming seminar

May 27, 2014

Webinar #1: “Luftkvalitetens betydelse för skolelevernas resultat”

Ett teknikwebinarium i samarbete mellan Swegon Air Academy och Energi- och Miljötekniska Föreningen. På svensk.

Download the presentation (link here).

AUTHOR(S)